تبلیغات
مسـافــر - سوره بقره آیات 185 تا 191

سوره بقره آیات 185 تا 191
بسم الله الرحمن الرحیم


ماه رمضان است که فرو فرستاده شد در آن قرآن   هدایت از برای مردمان و نشانهای روشن از هدایت و فرقان  پس آنکه حاضر باشد از شما آن ما را پس  باید  روزه داردش  و هرکه باشد بیمار یا بر سفری به آن شماراست از روزهای دیگر میخواهد خدا بشما آسانی و نمیخواهد  بشما دشواری  و از برای آنکه تمام کنید آن مدّت را  و تا آنکه به بزرگی یاد کنید خدا را بر هدایت کردن شما و باشد که شما شکر کنید(185)
 

و چون پرسند ترا بندگانم از من پس من نزدیکم اجابت میکنم خواندن خواننده را چون بخواند مرا  پس باید که استجابت کنند مرا و باید که بگروند  بمن باشد که ایشان بصلاح گرایند(186)

حلال شد هر شما را شب روزه جماع بازنانتان آنها لباسند هر شما را و شما لباسید هر آنها را داناست  خدا که شما بودید خیانت میکردید با خودهاتان پس توبه پذیرفت بر شما و عفو کرد از شما پس اکنون مباشرت کنید ایشانرا  و بجوئید آنچه را نوشت خدابرای شما و بخورید و بیاشامید تا پدید آید هر شما را رشته سفید  از رشته سیاه  از صبح پس تمام کنید روزه را تا شب و مباشرت نکنید ایشانرا و شما باشید معتکفان در مسجدها آنست حدّهای خدا پس نزدیک مشوید آنرا همچنین بیان میکند خدا آیتهای خود را برای مردمان باشد که آنها بپرهیزند(187)

 

و مخورید مالهاتان را میانتان بنا حق و به آنکه میندازید آنها را بحاکمان تا بخورید پاره  از مالهای مردمان را بگناه و شما میدانید (188)

 

 

می پرسند ترا از هلال ها( هلال ماه )بگو آن وقتها است از برای مردمان و حجّ و نیست نیک آنکه در آیند بخانه ها از پشتهای آنها و لیکن نیک آنکس است که پرهیزکارشد و بیاید بخانه ها از درهاشان و بترسید از خدا باشد که شما رستگار شوید(189)

 

و کار و زار کنید در راه خدا با آنانکه کار و زار میکنند با شما و از حدود مگذرید بدرستیکه  خدا دوست ندارد از حدّ گذرندگان را(190)


 و بکشید ایشانرا هر جاکه بیابید ایشانرا و بیرون کنیدشان از آنجا که بیرون کردن شما را و فتنه سختتر است (فتنه از قتل بدتر است) از کشتن  و کار زار نکیند آنها را نزد مسجد الحرام مبادا که کارزار کنند با شما در آن پس اگر کارزار کردند با شما پس بکشید ایشانرا و همچنین است پاداش کافران (191)

موضوع: قرآن،
برچسب ها: قران، ترجمه تک تک آیات، ترجمه خیلی قدیمی قران، قران به صورت کاملا فارسی، قرآن زیبا، کلام خدا، وحی از طرف خدا،
[ سه شنبه 14 بهمن 1393 ] [ ساعت 17 و 37 دقیقه و 27 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان