تبلیغات
مسـافــر

مسـافــر

سُـــهراب؟.......دلم گرفته.....قایقت جا دارد؟؟...............

سوره بقره آیات 185 تا 191
بسم الله الرحمن الرحیم


ماه رمضان است که فرو فرستاده شد در آن قرآن   هدایت از برای مردمان و نشانهای روشن از هدایت و فرقان  پس آنکه حاضر باشد از شما آن ما را پس  باید  روزه داردش  و هرکه باشد بیمار یا بر سفری به آن شماراست از روزهای دیگر میخواهد خدا بشما آسانی و نمیخواهد  بشما دشواری  و از برای آنکه تمام کنید آن مدّت را  و تا آنکه به بزرگی یاد کنید خدا را بر هدایت کردن شما و باشد که شما شکر کنید(185)
 

و چون پرسند ترا بندگانم از من پس من نزدیکم اجابت میکنم خواندن خواننده را چون بخواند مرا  پس باید که استجابت کنند مرا و باید که بگروند  بمن باشد که ایشان بصلاح گرایند(186)

حلال شد هر شما را شب روزه جماع بازنانتان آنها لباسند هر شما را و شما لباسید هر آنها را داناست  خدا که شما بودید خیانت میکردید با خودهاتان پس توبه پذیرفت بر شما و عفو کرد از شما پس اکنون مباشرت کنید ایشانرا  و بجوئید آنچه را نوشت خدابرای شما و بخورید و بیاشامید تا پدید آید هر شما را رشته سفید  از رشته سیاه  از صبح پس تمام کنید روزه را تا شب و مباشرت نکنید ایشانرا و شما باشید معتکفان در مسجدها آنست حدّهای خدا پس نزدیک مشوید آنرا همچنین بیان میکند خدا آیتهای خود را برای مردمان باشد که آنها بپرهیزند(187)

 

و مخورید مالهاتان را میانتان بنا حق و به آنکه میندازید آنها را بحاکمان تا بخورید پاره  از مالهای مردمان را بگناه و شما میدانید (188)

 

 

می پرسند ترا از هلال ها( هلال ماه )بگو آن وقتها است از برای مردمان و حجّ و نیست نیک آنکه در آیند بخانه ها از پشتهای آنها و لیکن نیک آنکس است که پرهیزکارشد و بیاید بخانه ها از درهاشان و بترسید از خدا باشد که شما رستگار شوید(189)

 

و کار و زار کنید در راه خدا با آنانکه کار و زار میکنند با شما و از حدود مگذرید بدرستیکه  خدا دوست ندارد از حدّ گذرندگان را(190)


 و بکشید ایشانرا هر جاکه بیابید ایشانرا و بیرون کنیدشان از آنجا که بیرون کردن شما را و فتنه سختتر است (فتنه از قتل بدتر است) از کشتن  و کار زار نکیند آنها را نزد مسجد الحرام مبادا که کارزار کنند با شما در آن پس اگر کارزار کردند با شما پس بکشید ایشانرا و همچنین است پاداش کافران (191)
برچسب ها:قران، ترجمه تک تک آیات، ترجمه خیلی قدیمی قران، قران به صورت کاملا فارسی، قرآن زیبا، کلام خدا، وحی از طرف خدا،
"
[ سه شنبه 14 بهمن 1393 ] [ ساعت 17 و 37 دقیقه و 27 ثانیه ] [ تنها تنهایی ] [ نظرات () ]