تبلیغات
مسـافــر - سوره بقره آیات 202 تا 214

سوره بقره آیات 202 تا 214

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آنها هر ایشانرا است بهره از آنچه کسب کردند و خدا زود حساب است (202)

 

یاد کنید خدا را در روزهای شمرده شده پس  کسی که شتاب کرد در دو روز  پس نیست گناهی بر او و کسی که واپس ماند پس نیست گناهی بر او  از برای کسی که پرهیزکار شد و بترسید از خدا و بدانید که شما بسوی او محشور میشوید(203)

 

 

و از مردمان کسی است که خوش آید ترا گفتارش در زندگانی دنیا و گواه می آورد  خدا را بر آنچه در دل او است و او شدید العداده  است(سختترین دشمنان )

(204)

و چون بر گردد وسعی کند در زمین تا فساد کند در آن و نابود کند کشت را و نسل را خدا دوست نمیدارد فسادرا(205)

 

و چون گفته شود هر او را که بپرهیز از خدا بگیردش حمیّت(نخوت وى را به گناه كشاند) بگناه کاری پس بس است او را دوزخ و هر آینه بد بستریست(206)

و از مردمان کسی است که میفروشد خودشرا از برای جستن رضای خدا و خدا مهربانست به بندگان (207)

 

ای آنکسانیکه گرویدید داخل شوید در صلح همگی و پیروی نکنید کامهای شیطان را بدرستی که  شما را دشمنی است آشکارا(208)

 

پس اگر لغزیدید پس از آنچه آمد شما را حجّتها  پس بدانید که خدا غالب درست کردار است (209)

آیا انتظار میبرند هر آنکه آید ایشانرا از عذاب خدا در سایبانهای از ابر و فرشتگان و گذارده شود کار و به خدا برگردانیده شود کارها (مگر انتظار آنان غیر از این است كه خدا و فرشتگان در [زیر] سایبانهایى از ابر سپید به سوى آنان بیایند و كار [داورى] یكسره شود و كارها به سوى خدا بازگردانده مى‏شود )(210)

بپرس از بنی اسرائیل  که چند دادیمشان از نشان روشن  کسی که تبدیل کند نعمت خدا را از بعد آنچه آمد او را پس  بدرستیکه خدا سخت عقوبت  است (211)

 

آراسته شد از برای آنها که کافر شدند زندگانی دنیا و استهزاء میکنند با آنها که گرویدند و آنانکهه پرهیزکار شدند بالای ایشان باشند روز قیامت (212)

 

و خدا روزی می دهد کسی را که خواهد بدون شمار بودند مردمان امتّ واحد پس بر انگیخت خدا پیغمبران را مژده دهندگان و بیم کنندگان و فرو فرستاد با ایشان کتابرا براستی تا حکم کند میان مردمان در آنچه اختلاف کردند در آن مگر آنها که داده شدند آنرا از بعد آنکه آمد ایشانرا حجّتها از راه حسد میانشان پس راه نمود خدا آنانرا که گرویدند هر آنچه را اختلاف کردند در آن از حقّ بفرمان او (213)

و خدا راه می نماید هر که را میخواهد براه راست آیا پنداشتید که داخل میشوید بهشت را و هنوز نیامده شما را مثل آنانکه گذاشتند از پیش شما رسید ایشانرا سختی به چیزی  و سختی رنجوری و جای برکنده شدند تا آنکه میگفت رسول و آنانکه ایمان آوردند با او کی باشد یاری کردن خدا آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است (214)

 


موضوع: قرآن،
برچسب ها: ترجمه ایات سوره بقره از 202 تا 214، ترجمه سوره بقره ایات 202 تا214، ترجمه تک تک ایات قران کریم، ترجمه قدیمی قران به صورت فارسی، ترجمه قران به صورت کاملا فارسی،
[ جمعه 17 بهمن 1393 ] [ ساعت 11 و 19 دقیقه و 35 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان