تبلیغات
مسـافــر

مسـافــر

سُـــهراب؟.......دلم گرفته.....قایقت جا دارد؟؟...............

مسافر و زندان خاکی!

سر تا پایم را خلاصه کنند 
         می شوم "مشتی خاک
که ممکن بود "خشتی" باشد در دیوار یک خانه 
یا "سنگی" در دامان یک کوه 
یا قدری "سنگ ریزه" در انتهای یک اقیانوس
شاید "خاکی" از گلدان‌ 
یا حتی "غباری" بر پنجره 
اما مرا از این میان برگزیدند :
                  برای" نهایت
                  برای" شرافت"
                  برای" انسانیت"
و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای :
                  " نفس کشیدن "
                  " دیدن "
                  " شنیدن "
                  " فهمیدن "
و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید 
من منتخب گشته ام :
                  برای" قرب "
                  برای" رجعت "
                  برای" سعادت "
من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده:
                  به" انتخاب "
                  به" تغییر "
                  به" شوریدن "
                  به" محــــــبت "
وای بر من اگر قدر ندانم…...برچسب ها:شرافت، انسان خاکی، من از جنس خاکم، خلقت انسان از خاک، انسان و زندان خاکی، انسان و خاک، مسافر،
"
[ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 ] [ ساعت 12 و 51 دقیقه و 05 ثانیه ] [ تنها تنهایی ] [ نظرات () ]