تبلیغات
مسـافــر

مسـافــر

سُـــهراب؟.......دلم گرفته.....قایقت جا دارد؟؟...............

از شما دور شدن.........زار شدن هم دارد

غفلت از یار ....... گرفتار شدن هم دارد

از شما دور شدن ......... زار شدن هم دارد

هر که از چشم بی افتاد ......... محلش ندهند

عبد الوده شدن ........ خار شدن هم دارد

عیب از ماست........ ک هر صبح نمی بینیمت

چشم بیمار شده........ تار شدن هم دارد


آنقدر حرف در این سینه ما........ جمع شده

این همه عقده تلنبار شدن هم دارد

از کریمان........فقرا جود و کرم می خواهند

لطف بسیار....... طلبکار شدن هم دارد

نکند منتظر مردن ماییی......... آقا ؟

این بدی مانع شدن هم دارد...

دلم جز هوایت......... هوایی ندارد

لبم غیر نامت ............نوایی ندارد

وضو و اذان و نماز و قنوتم..........بدون ولایت صفایی ندارد

دلی ک نشد خانه یاس نرگس......... خراب و است و ویران بهایی ندارد

بیا تا جوانم بده رخ نشانم

بیا تا جوانم بده رخ نشانم

ک این زندگانی وفایی ندارد

ک این زندگانی وفایی ندارد

 *********

پخش و دانلود ادامه مطلب

برچسب ها:آهنگ غفلت علی فانی، آهنگ غفلت، غفلت از یار شدن گرفتار شدن هم دارد، عبد الوده شدن خار شدن هم دارد، آهنگ امام زمان، آهنگ برای امام زمان، تنها تنهایی،
"
[ شنبه 12 اردیبهشت 1394 ] [ ساعت 21 و 34 دقیقه و 51 ثانیه ] [ تنها تنهایی ] [ نظرات () ]