تبلیغات
مسـافــر

مسـافــر

سُـــهراب؟.......دلم گرفته.....قایقت جا دارد؟؟...............

چند خط تجربه :

همیشه تو اوج قدرت ک بودی بعد از مدتی ضعف شدیدی از خودت نشون بده..... 

و برای مدتی ضعیف تر از اونی ک هستی باش!

چابلوسان و دورویان ..,..آتیش های زیر خاکستر.......و...... حتما خودشون رو نشون میدن !برای امتحان , کسایی ک میخوای بهشون اعتماد کنی قدرت و منزلتی بیشتر از خودت بهشون بده !

قدرت و منزلتشون رو بگیر....... و دردوحالت رفتارشون رو بسنج !


برای انتخاب کسی , ب عنوان ی دوست....... بعد از مدتی رابطه دوستانه........ خشمگینش کن...... !

همه توی دوستی چهره خوبی از خودشون نشون میدن , ی دوست جای زخم هاتو بلده !درد و رنج روزگار هرچند ک تلخ باشند میگذرند.......... و شیرینی اونا وقتی هست که پله هارو بالا رفتی و ب عنوان خاطره تعریفشون میکنی.......ب شرطی که قبلا با کسی در میون نگذاشته باشی !


ب آدمها اعتماد کن.......اما اطمینان نکن !

نهال اطمینان و اعتماد ...... از خانواده  رشد میکنه..... و خانواده ات رو در همه  حال دوست بدارب کسی تکیه نکن......... آدمی از اون سمتی  می افته ک تکیه کرده !


تنها یک دوست خواهی داشت.......... و تنها با او دوست باش

دوست تو کسی هست که در زمان درماندگی , دست نوازشش آرومت میکنه هرچند ک دل پری ازت داشته باشه

دوستای دوست تو....... تنها کسانی هستند که افعال تو رو درک میکنند... سعی کن توی مسیر مشترک  دوست , همراه خوبی باشیهیچ وقت ,  برای رضای آدمها کاری رو انجام نده....... مگر قبل از اینکه خودت رو خالی از هر انتظاری کنی


آدم ها محبت و مهربانی زیاد را یا وظیفه ات می دانند........یا تهمت میزنند......

اما تو مهربان باش و محبت کن .... ک دایره محبت و مهربانی  کوچک است !

برای مهربانی دلیل و علت نیاز نیست..... همین که زیر پرتو نور خدا هستی کافی است !


حق شیرین است ,  و با حق بودن در دنیایی ناحق , تلخی دارد و تو با حق بمان , شیرین کام می شوی !


هیچ وقت خودت را با کسی مقایسه نکن , تو با همه انسانها فرق داری و هیچ کس مثل تو نخواهد بود و تو منحصر ب فرد ترین شخص خلقت هستی ک تکرار نخواهی شد !

و این تویی که سرنوشت خودت را می سازی

همانطور انسان ها را هم با هم مقایسه نکن...... هرکدام برای هدفی خلق شده اند

و این را بدان ک حضور انسانها در زندگی ات بی دلیل نیست  !

از بدترینشان درس بیاموز, دور باش

 و با خوب ها همنشین باش !خودت را از کسانی که دوستت دارند بگیر , مدتی مبحوس باش !

بگذار غبار از راستی گرفته شود !


همه را دوست بدار... اما برای بعضی ها تفاوت بیشتری قائل شو !


سعی نکن پر رنگ باشی......همین که یک رنگ باشی کافی است !انسان هارو ببخش........  انسان ها  همان هایی اند ک در حق خودشان هم ظلم می کنند !

بدان ک تاریکی وجود ندارد , تاریکی یعنی جایی ک " نور " نیست !

اگر در تاریکی دچار شدی ب دنبال نور باش....... ب سمت شمع نرو .... ب خورشید هم اعتماد نکن ک شبها تنهایت می گذارد !

نور را از "نور " جستجو کن.......

همراهی را انتخاب کن ....... ک با تو هم مقصد باشد !!!


در فضای مادیات و معنویات .... تاریکی ها را باچراغ هدایت روشن کن و آنچه را برگزین ک تو را به رضایت خالق نزدیک کند !


فراموش نکن :

زندگی ب  تو حق انتخاب می دهد......  انتخاب های تو مسیر های زندگی ات را مشخص خواهند کرد

و در همه حال بدان :

خوب بودن , مهربان بودن , سخت است  و همیشه تنهایی

عدد _ 1 _ همیشه تنهاست !


و هیچ وقت یادت نرود ......آخر جاده خدا در انتظار توست .

mahdi sheravand

 94/2/21

 
برچسب ها:حرف و حس، تجربه های من، تنهاتنهایی، مسافر، تلخ و شیرین های زندگی، تجربه های زندگی، تجربه،
"
[ سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 ] [ ساعت 10 و 58 دقیقه و 09 ثانیه ] [ تنها تنهایی ] [ نظرات () ]