تبلیغات
مسـافــر - آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر....

آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر....

خدایا عالمانه گناه کردم و جاهلانه توبه

قصّه من و غصّه تو سر دراز دارد

حال و نشاطم صرف گناه شد

خمیازه هایم سهم خدا

خدایا

می خواستم چیزی بگویم

ولی نه ، تو که خود باخبری از دلم

از سکوتم،از عصیانگری هایم!

خدایا

تو از امتحان من

 من از شرمندگی رد شدن

 سیر نخواهیم شد گویا!


خدایا

از این رفت و برگشت ها خسته ام

 کمک کن همیشه فقط به سمت تو بیایم


خدایا

مرا آنجا دیدی که گفته بودی نبینمت!

و مرا آنجا ندیدی که گفته بودی ببینمت!

خدایا

قد نامردی هایم بلکه خیلی بیشتر تو مهربانی

لطفا مرا برای تمام

بودن و نبودن هایم

مواخذه نکن


خدایا

 دلم بدجور

ناجور شده است.

خدایا

انقدر که وسوسه های

شیطان را حس می کنم

الهامات تو را احساس نمیکنم!

خدایا

برای  تمام

نفس هایی که

بی تو امد و رفت

 توبه...


خدایـــــــــــــا ...!

اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ...

تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری ...

با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ،

همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن.....


خدایا

کاش پاییـــــز

گناهانم فرا رســـد

خدایا

خسته ام از این همه

مانــــــــــــدنِ بهـــــــــــــــار!

خدایا!!

یاریم کن نگاهم.... در افق این فضای مجازی....

جز برای تو.....نبیند

 انگشتانم ..... جز برای تو.....کلیدی را فشار ندهند

دلم......... جز برای تو ....و دوستان تو برای چیزی تنگ نشود


خدایـــــــــــــا ...!

خدایا

 دستانی عطا کن که 

تو را برایم از تو بخواهد . .

موضوع: سمت نور، متفرقه، حرف و حس ، امضاء برای کاربری،
برچسب ها: جملات زیبا برای خدا، حرف های دلم با خدا، زیباترین جملات خداوند، دعاهای زیبا، زیباترین دعا ها، جملات پر معنی خداوند،
[ یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 ] [ ساعت 23 و 37 دقیقه و 15 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان