تبلیغات
مسـافــر - الهمَ.......

الهمَ.......

دومین سحری...... و چ حالی دارم

وربی .......   صدای مسجد می آید....... 

صدای ناز می اید......

نوای نیــــاز می آید........

الهی و ربی من لی غیرک........

رب لک سجدت و بک امنت و لک اسلمت و علیک توکلت و انت ربی.......... 

الهی خدای مهربانی ها....... خسته ام 

خدایا...... مگر نگفتی در قلب ما خانه داری؟؟؟

چرا تنها خانه ای که در آن هستی را ویران می کنی؟

درس هایت را من بد آموخته ام......... تبصره می خواهم !+خدایا بس است دعای چنان کن ک تو خوشنود باشی و ما رستگار.... یک بار هم تو مارا خوشنود کن !
+روزه هایم را قول می دهم به روزه سکوت هم برسانم اگر  این غربت تمام نشود......
+میخواهم ک دیگر نخواهم..... همه آنچه را که برای تو خواستم ....... میخواهم لج بازی کنم.... کودکی کنم
+گواهی میدهم ک خدایی بجز خدای یگانه نیست....... صدای اذان......
+امشب از تلخترین شبهای عمرم رقم خورده .... قلبم ب شدت درد میکند..... و سنگین است 
+حرم میخواهم ضریح...... دل تنگممممم 
+نیست خدایی بجز خدای یگانه......... صدای اذان......

+وقت نماز ن...... وقت ابراز نیاز..... ( برایم دعا کن رهگذر....سخت برآشفته ام )

موضوع: حرف و حس ،
برچسب ها: دلتنگی، باختن، دلخور از روزگار، دلخور از روزگار و ادماش، سحری روز دوم ماه رمضان، خستگی، خدایا،
[ جمعه 29 خرداد 1394 ] [ ساعت 04 و 09 دقیقه و 42 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان