تبلیغات
مسـافــر - وقت سحر... با یاد او

وقت سحر... با یاد او

خداوندا !

ای پناهگاه تبعیدیان!

 گریزگاه گریزندگان!

 مأمن پناهندگان! مأوای سالکان !

ای امید محرومان و رانده شدگان! 

ای منجی به هلاک افتادگان و پای در گل ماندگان !

ای نگاهدارنده بینوایان! ای چراغ در راه ماندگان!

 و ای شنوای ناله فریاد در گلو ماندگان !

ای دست گیرنده دست از جان شستگان! 

ای سر فرا آورنده از تنها و آخرین در امید بیچارگان ای گنج مخفی مستمندان!

 ای یکتای دو تا شدگان!!!

 ای بند زننده کاسه دل در خود شکستگان! 

ای مرهم زخم خوردگان! ای پناهگاه جداشدگان ! ای پشتیبان مستضعفان! 

ای پناه وحشت زدگان !ای فریاد رس اندوهگینان!

 ای قلعه آوارگان اگر پناهنده به درگاه عز تو نشوم٬ به کجا پناهنده شوم؟

 مطمئن تر از قلعه قدرت تو کجاست؟ 

کجا پنهان شوم امن تر از سایه مهابت تو؟ !


خدایا !.گرگان درنده گناهانم مرا به دامن عفو تو آویخته اند٬ مرانم .

و خطاهایم مرا به کوچه اغماض تو کشیده اند٬ مخواه که نمانم .

نادرستی رفتارم مرا در زیر سایه پرده پوشی تو نشانده است٬ به کس منمایانم .

آلودگیم مرا به چشمه عفو تو گسیل داشته است٬ راضی مشو که تشنه بمانم 

خدایا !.من از بیم کیفر تو و وحشت انتقام تو٬ نیز به تو پناه آورده ام .

مولای خویش را آزرده ام و از ترس مجازات او دامن خود او را چسبیده ام .

گل را شکسته ام و به دامان باغبان پناهنده شده ام .

آب فطرت خویش گل آلود کرده ام و خالق را به شفاعت می طلبم !

خدایا .!نافرمانی تو کرده ام و از بیم نگاه خشم آلود تو به زیر سایۀ مهر تو پنهان می شوم .

گریز گاهی جز به سوی تو نیست......+باز وقت اذان..... دعا 

+پروردگار من براورده کن حاجات تمام نوجوانان و جوانان را....

+چشمان ارزوهایم.....و نیاز هایم  به جواب مثبت توست..... یا ربی..... آری بگو به همه آنها و رهاییم بخش !

+بی خبری......

+ می ترسم دیر شود..... :(

موضوع: متفرقه،
برچسب ها: دعای سحری، دعای زیبا، دعای افطاری، دعای صبح نماز، دعای بسیار زیبا، دعا، دعای پر محتوا،
[ شنبه 30 خرداد 1394 ] [ ساعت 04 و 15 دقیقه و 06 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان