تبلیغات
مسـافــر - بهار غم انگیز

بهار غم انگیز

  دکلمه بهار غم انگیز 
برای تمام وطـــن دوستانـــم

شاعر
: هوشنگ ابتهاج

ترانه : وطن 

خواننده : بابونه خانوم

متن دکلمه + پخش  آنلاین  + دانلود 

شکلک های محدثه

بهار آمد گل و نصرین نیاورد

نصیمی بوی فروردین نیاورد

پرستو آمد و از گل خبر نیست

چرا گل با پرستو  همسفر نیست

چه افتاد این گلستان را چه افتاد

که آیین بهاران را رفتش از یاد

چرا می نالد ابر برق در چشم

چرا می گیرید چنین زار از خشم

چرا خون میچکد از شاخه گل

چه پیش امد ؟ کجا شد بانگ بلبل

چه در دستی چه دردستی چه در دست

که در گلزار ما فتنه کرده است

چرا در هر نصیمی بوی خون است

چرا ذولف بنفشه  سرنگون است

چرا سر برده نرگس در گریبان

چرا بنشسته قمری چون غریبان

چرا پروانگان را پر شکسته است

چرا هر گوشه گرد غم نشسته است

چرا مطرب نمی خواند سرودی ؟

چرا ساغی نمی گوید درودی؟

چه آفتی راه این خانه گرفته است

چه دشت است اینکه خاکش خون گرفته است

چرا خورشید فروردین فرو خفت

بهار آمد گل نوروز نشکفت

مگر خورشید و گل را کس چه گفته است

که این لب بسته و آن رخ نهفته است

مگر دارد بهار نو رسیده

دل و جانی چو ما در خون کشیده

مگر گل نو عروس شوی مرده است

که روی از سوگ و غم در پرده برده است

مگر خورشید را پاس  زمین است

که از خون شهیدان شرمگین است

بهار آمد , بهارا تخت منشین

خیز و پیش آی

گره واکن ز ابرو  چهره  بگشا

بهارا  , خیزو زآن ابر و سبک رو

بزن آبی به روی سبزه نو

سر و روی به سرو یاسمن بخش

نوایی نو به مرغان چمن بخش

برآر از استین دست گل افشان

گلی بر دامن این سبزه بنشان

برایت صبح گل خواهی نخواهی دید

مگر خود صد خزان آرد تباهی

بهارا .....بهارا شاد بنشین شاد بخوان

بده کام گلو بستان ز گل کام

اگر خود عمر باشد سر براریم

دل و جان در هوای هم گماریم

میان خون آتش ره گشایم

از این موج و از این طوفان برآیم

دگر بارت چو بینم شاد

سرت سبز و دلت آباد

به نورز دیگر هنگام دیدار

به آیین دیگر آری پدیدار

 
چنانچه در مشاهده و اجرای موزیک پلیر مشکلی داشتید
لطفا برنامه فلش پلیر را از این آدرس دریافت و روی مرورگر اینترنت خود نصب کنید.موضوع: دکلمه،
برچسب ها: دکلمه بهارغم انگیز، بهار غم انگیز، متن و دانلود دکلمه بهار غم انگیز، دکلمه های عاشقانه، دکلمه بهار، دکلمه همراه آواز، دانلود دکلمه اشعار،
[ پنجشنبه 11 تیر 1394 ] [ ساعت 13 و 18 دقیقه و 08 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان