تبلیغات
مسـافــر - نامه ای از بازو....... پیام سجده :دی

نامه ای از بازو....... پیام سجده :دی


وقتی عضلاتم درد میکرد .....خوشحال میشدم و احساس رضایت میکردم.......!

و در تمرین بعدی که داشتم بیشتر به اونا فشار می اوردم........

 چون میدونستم که این درد موقت  و نشونه فعالیت و رشد اوناست :)


خدایا من رو ببخش از این ناشکیبایی هایی که داشتم و از درد روح , درد فکرم شکوه میکردم گاهی.....!
+ هیچ کار خدا بدون حکمت نیست...... سپاس خدای یکتا را
+ خدایا تو مهربانی و مهربانی شایسته توست....... از اینکه تورا خدای خشم معرفی کرده اند ناراحتم و ناراحت بیشتر که این باعث شده عده ای کافر(پوشاننده حقیقت) توشوند
+ خدایا کاش ک او نیز هم تو را قبول داشت:(
+و از همه چیز تو را شکر و سپاس که اینچنین ارامشی به من داده ای.....و دعاا میکنم پایدار و رو به صعود باشد....آمین
+خدایا برای همه کسانی که میشناسم.... دعا میکنم که همراهشان باشی و همیارشان

** پرودگارا آنکس که تو را یار گرفت........ چه حاجتش به یاری و همراهی ____ و آنکس که تورا غریب شُمرد........ چه یاری بهتر از تو یافت؟!!
+ با من باش خدای مهربان....خدای محمد...خدای ابراهیم.......
موضوع: حرف و حس ،
برچسب ها: حکمتهای خدا، ورزش روح، ورزش فکر، خدایا کسی که تورا یار گرفت چه حاجتش به یاری کس،
[ چهارشنبه 31 تیر 1394 ] [ ساعت 17 و 00 دقیقه و 32 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان