تبلیغات
مسـافــر - 2راهی ؛خیالم راحت است ک همراهی ؛تو تنها پناهی

2راهی ؛خیالم راحت است ک همراهی ؛تو تنها پناهی

به تعداد آدم های روی کره ی خاکی ، تفاوت فکر و نگرش وجود دارد !!
پس این را بپذیر :
کسی که تفکرش با تو متفاوت است ، دشمنت نیست ؛
انسان دیگری است با دیدگاهى دیگر 
فقط همین ... 
اگر فقط همین یک اصل را بپذیریم ، روابط مان بهتر خواهد شد و زندگى سرشار از آرامش توام با احترام و درك متقابل را تجربه خواهیم كرد .
به همین سادگی .
+فردا شنبه 2015/9/12 ...... 1394/7/18
تکرار یک ملاقات ؛ اما متفاوت ترین ملاقات 
سخن ن از خدا ن از دین و ن از دوستی و حفظ روابط 
سخن تمامش او .... 
میخواهد ک مسافر راه روشنایی باشد یا هچنان با ذهنیات خودش و احساسات خودش همسفر است !
+بی حد و اندازه برایم عزیز است و برایش هر کاری کردم ک چشمهایش را از نفرت بشویم و عشق ب انسانیت را زنده کنم
++ او راست میگوید یامن باید او شوم و یا او من شود 
****
**** یکتای عالم من تو را دوست دارم و این بنده تو دوست و یاور من بوده است و دوستش میدارم و برای او خودم را مقابل هر مشکلی قرار دادم 
یاورم باش خداوند مهربان ک او را از شر شیطان رانده شده نجات دهم:(
من ب قدرتت نیاز دارم یا قادر

موضوع: متفرقه،
برچسب ها: درد دوری، دوستم، کمک کردن برای بازگشت ب سمت خدا، خدایا کمکم کن، خدایا ب تو پناه بردم از شر شیطان رانده شده، مسافر، mahdi007313،
[ جمعه 17 مهر 1394 ] [ ساعت 14 و 10 دقیقه و 35 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان