تبلیغات
مسـافــر - میخواهم روزه سکوت بگیرم :|

میخواهم روزه سکوت بگیرم :|


چـند وقتیســت

هــر چــه مـی گــردم

هیــچ حرفــی بهتـــــر از سکــوتـــــــــ ــ پیدا نمی کنــــم ...

نگـاهـــم امــا ...

گاهــی حرفــــــــــ می زند

گاهــی فریــاد می کشـــد .....

و من همیشـــــه به دنبــــال کســـی می گردم

کــه بفهمــد یکـــــــــ نگـــاه خستـــه را

+........
+فردا اول محرمه  مادرم الان پیرهن مشکی رو برام آورد |
+فردا باید گذرنامه ام رو درست کنم.... 
+خدایا حس نمی کنی زیادی بهم اعتماد داری؟؟د ا ر م کم م ی ا ر م ... :(
موضوع: حرف و حس ،
برچسب ها: حرف های دلتنگی، سکوت، فریاد زیر آب، حرف و حس، حرفهای ناگفتنی، فریاد، سکوت بی تفاوتی،
[ چهارشنبه 22 مهر 1394 ] [ ساعت 12 و 23 دقیقه و 30 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان