تبلیغات
مسـافــر - ماه و خورشید

ماه و خورشید

بسم الله الرحمن الرحیم

نتیجه تصویری برای ماه و خورشید

 

آبی بیکران همه جا گستره بود

همه جا آبی رنگ

از دور دست ها به آن نگاه می کردی همه جا رنگ و بوی آرامش داشت
میان این فرش گسترده آبی , تکه تکه هایی سفید ابر پیدا بود

از این سو به آن سو حرکت میکردن

بالاتر گلهای درخشان چشمک زن طلایی خود نمایی میکردند , در زمینه مشکی سقفی به نام آسمان !

 

دنیای عجیبی پر از گویی های چرخان !

سیاره نام دارند

همه به دور نزدیکترین گل طلایی ,

 درخشش آن همه جا را روشن می کرد

ستاره خورشید !

سیاره کوچکی شیفته آن بود ,

 وقتی رو در روی ستاره قرار می گرفت صورتش چنان گل می انداخت که گویی نورانی است !

ماه و مهتاب صدایش می زنند

ستاره می درخشد هر روز 

و هر شب

وقتی ستاره هست سیاره من روشن است و وقتی نیست از وجود ماه عاشق استفاده می کند

سیاره من هم مانند بقیه سیاره ها به طواف ستاره مشغول است

 و ماه نیز به طواف سیاره من

نه اما از روی علاقه ,

 برای استفاده از لختی به نام روز برای آرایش دیداری با ستاره در وقتی به نام شب !

دلم برایش می سوزد
هزاران سال است که می چرخد و میسوزد و می داند هیچ وقت نمی رسد به مقصدش !

راستی مقصدش کجاست ؟!

سیاره خاکی من ؟!

چگونه دلت می آید که گاهی میان عاشق و معشوق می ایستی؟!

سقف مشکی پر از ستاره های دور

ستاره نزدیک وقتی که هست سقف روشن است؛ آبی بیکران ...

شب و روز

تاریک و روشن

وقتی ستاره نیست و هست معنا پیدا می کند

امید من ربی گفتن هایی است که مرا به تک ستاره آسمانم هرچقدر هم دور می رساند م.شیرا
95/07/25
موضوع: حرف و حس ،
برچسب ها: ماه و خورشید، عاشقانه های ماه و خورشید، فرجام، دعا های شبانه، شب های روشن، من خدا را دارم، الهی و ربی من لی غیرک،
[ یکشنبه 25 مهر 1395 ] [ ساعت 22 و 22 دقیقه و 03 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان