تبلیغات
مسـافــر - درد!

درد!

تا ب حال هیچ وقت اینقدر ب معنای این کلمه نزدیک نشده بودم

جسم و جانم رو فرا گرفته

دیگه نمیتونم راه برم
و درد
خوابیده تایپ کردن

ی گوشه ای 
درد دیشب تو اورژانس ی اقایی صداش می اومد ب داداشم می گفت
بگو تو ک جوونی چرا اینجور داد میزنی!!!!!


تو دلم گفتم دردم بیاد برای تو!!

ببینم توام اینجور ناله میزنی یا ن

دیشب 
بدترین شب عمرم بود 
جسمم 
چرا شب ک شروع میشه دردم شروع میشه ؟!


امشب هر لحظه اماده ام باز بیاد این درد لعنتی
و چ انتظار حراسناکی


[ شنبه 18 فروردین 1397 ] [ ساعت 23 و 41 دقیقه و 15 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان