تبلیغات
مسـافــر - تک ستاره*

تک ستاره*

قلبم برای اولین بار زمانی شکست
که دختر خانمی شماره تلفن آقا پسری رو برداشت

این روز ها این شماره  گرفتن ها و شماره دادن ها چیز حادی نیست!
دوستی ها هم همینطور

قلبم شکست 
تا روز ها نفسم حرارت یک آتیش از دلم داشت 
ن برای اینکه ب آقا پسر یا دختر خانم حسی یا احساسی داشته باشم
قلبم برای عفت یک دختر شکست
برای پژمردن یک گل....

ب کجا داریم میریم؟
نمیدونم شاید من مال سیاره ای دیگه ام 
نمیدونم...
سخت اما در زمین احساس غربت میکنم
[ جمعه 19 مرداد 1397 ] [ ساعت 00 و 32 دقیقه و 04 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان